ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 10

- ความต้องการของระบบสำหรับการติดตั้ง Windows 10

- ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 10

การติดตั้งโปรแกรมใหม่ใน Windows

ประเภทของโปรแกรมแอพพลิเคชั่น

- โปรแกรมประเภทลิขสิทธิ์

- โปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (Freeware)

- โปรแกรมประเภทแชร์แวร์ (Shareware)


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ